DocuSafe

DocuSafe håndterer all nødvendig produksjons dokumentasjon. Systemet installeres på server, og alle brukere jobber via nettleseren. Dette gjør at systemet er lett å vedlikeholde, og ingen installasjon er nødvendig ute hos brukerne.

Forsiden gir er levende bilde av hva som beveger seg i systemet til en hver tid.
Her kan du også fort se om det er oppgaver som venter på deg.   

 Liste over de viktigste funksjonene i DocuSafe:  

• Flerspråklig
• Alle felt og tekster kan endres og tilpasses Deres organisasjon
• Bruker/tilgang styring i flere nivåer
• Ingen installasjon hos klient / WEB basert
• Full historikk på alle revisjoner av alle dokumenter og produkter
• Brukertilpassede menyer
• Ekstra sikkerhet på spesielle produkter
• Enkel dokument type tilpassing
• Forside med grafisk oversikt
• Workflow for ECO (Engineering Change Order)
• Tools Log for periodisk kontroll og kalibrering av produksjons utstyr
• Moduler for oppsett av maskiner som for eksempel lakkering / lodding
• Workflow for evaluering og bytte av underleverandører
• Støtte for Prototype dokumentasjon
• Oppsett av produksjons klassifisering

 

ECO (Engeneering Change Order) er en modul for å fange opp kostnaden rundt endringer i produkt/prosjekt. Dette er spesielt viktig for å kunne føre kostnaden ved en endring til riktig instans. Her er det workflow som tvinger hver deltaker til å legge inn informasjon om sitt felt.

 

Alle produkter og/eller prosjekter har full historikk med revisjoner og dato på alle dokumenter som er lagt inn. Dette gjør at man kan hente dokumenter som ble brukt i tidligere revisjoner om ønskelig. Det er god oversikt og mulighet for å hente et hvilket som helst dokument ved et klikk.

 

Det er støtte for prototype dokumentasjon, der dokumentasjon blir godt merket med at det gjelder for prototyper.
Produksjons klassifisering/standarder kan settes på hvert produkt eller prosjekt dersom dette kreves.

 

Man kan lett bytte mellom flere språk i menyen, og systemet husker det siste språket hver bruker valgte. Alle tekster kan også tilpasses i forhold til hvordan systemet brukes.

Brukere gis tilgang i nivåer, i utgangspunktet som Administrator, Superbruker eller Sluttbruker. 

Spesielle moduler kan tilpasses i menyen for hver enkelt bruker, slik at ingen har mer i menyen enn det som trengs. Dette gjør systemet mer oversiktlig og letter å bruke for alle.

Det er mulig å sette opp spesielle rettigheter for krevende kunder/produkter/prosjekter.

 

Dokument type settes opp i forhold til hvordan ditt firma er bygget opp,
og hvilke type dokumenter som er viktig for drift/ produksjon.

 

 Tools Log er en modul for å følge opp kalibrering, reparasjon og periodisk kontroll av verktøy og instrumenter. Her har man kontroll på hvor utstyret er, og hva jobben koster. Dette vil over tid gi en god historikk og oversikt over hvilket utstyr som har høye vedlikeholdskostnader.

 

Maskinoppsett tilpasses hver enkelt bedrift slik at maskiner kan settes opp ihht. prosess som kreves til det angitte produkt eller prosjekt.